Ασφάλειες Αυτοκινήτου

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Περιλαμβάνονται στα πακέτα, είτε παρέχονται κατόπιν επιλογής:
 • Οδική βοήθεια & φροντίδα ατυχήματος
 • Κάλυψη ολικής κλοπής με αποζημίωση στις 30 ημέρες 
 • Κάλυψη από σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα έως 30.000€ 
 • Φροντίδα αποζημίωσης (επέκταση Φιλικού Διακανονισμού) 
 • Επίδομα συνεπεία πυρός/κλοπής 
 • Κάλυψη ολικής καταστροφής από ίδιες ζημίες 
 • Κόστος επανέκδοσης εγγράφων σε περίπτωση κλοπής/απώλειας 
 • Κόστος αντικατάστασης κλειδιών σε περίπτωση κλοπής/απώλειας 
 • Κάλυψη βλάβης Radio-CD

 

Ασφάλειες Ζωής

Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων

Τα προγράμματα προσωπικών ατυχημάτων έχουν ετήσια διάρκεια και ανάλογα με αυτό που θα επιλέξετε, περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Απώλεια ζωής από ατύχημα    
 • Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από ατύχημα       
 • Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια                                          
 • Χειρουργικό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια
 • Πρόσκαιρη ανικανότητα προς εργασία από ατύχημα ή ασθένεια
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα.

Απευθύνεται σε:

Αυτούς που θέλουν να προσφέρουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους ίδιους ή/και στην οικογένειά τους

Παροχές Βασικού Προγράμματος

  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική/Μερική ανικανότητα από Ατύχημα
  • Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες εντός/εκτός Νοσοκομείου από Ατύχημα
  • Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα από την 1η ημέρα μέχρι 180 ημέρες
  • Δαπάνες Έκτακτης Διακομιδής από Ατύχημα
  • Χειρουργικό Επίδομα Ατυχήματος

Μοναδικά πλεονεκτήματα

  • Ουσιαστικές και χρήσιμες καλύψεις
  • Προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές προτεραιότητες
  • Οι διαδικασίες ασφάλισης και ανανέωσης των ασφαλιστηρίων σας είναι απλές και γρήγορες
  • Εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής
  • Ταχείες διαδικασίες αποζημίωσης χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες
  • Ειδικές εκπτώσεις.

 

 

 

Ασφάλιση Κατοικίας

Ασφάλιση Κατοικίας

Γιατί να ασφαλίσω το σπίτι μου;

Το σπίτι που στεγάζει εσάς και τους αγαπημένους σας, είναι πάντα πολύτιμο. Ειδικά όταν πρόκειται για μια ιδιαίτερη και πολυτελή κατασκευή, τότε το πληρέστερο επίπεδο κάλυψης γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να διαφυλάξει όχι μόνο την οικονομική, αλλά και συναισθηματική αξία που έχει για εσάς η κατοικία σας.

Απευθύνεται σε:

Ιδιώτες με προσωπικά περιουσιακά στοιχεία ιδιαίτερης αξίας

Μοναδικά πλεονεκτήματα

  • Κάλυψη κατά παντός κινδύνου κατοικίας και περιεχομένου με παγκόσμια ισχύ
  • Εγγυημένο κόστος ανακατασκευής της κατοικίας σας
  • Παγκόσμια κάλυψη περιεχομένου και κατά τη διάρκεια μεταφοράς
  • Υψηλά και ευέλικτα όρια αστικής και εργοδοτικής ευθύνης
  • Κάλυψη πλαστογραφίας και πλαστοπροσωπίας
  • Απώλεια μισθωμάτων

Επιπλέον υπηρεσίες

 • Προσφέρουμε παράλληλα ένα εξίσου σημαντικό φάσμα υπηρεσιών όπως:
  • Συμβουλευτική εκτίμηση ακινήτου
  • Πρόληψη ζημίας
  • Επιθεωρήσεις κατοικιών
  Κατανοώντας την ιδιαιτερότητα των ασφαλιστικών σας αναγκών, ένας μεγάλος αριθμός επιπρόσθετων καλύψεων εμπλουτίζει την βασική κάλυψη.

 

4 Βασικά Προγράμματα

  • Απλή: Το πρόγραμμα αυτό προορίζεται ειδικά για πολύ απλές ασφαλίσεις κατοικιών ή για στεγαστικά δάνεια.
  • Διευρυμένη : Το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετεί ιδιοκτήτες που δεν ιδιοκατοικούν (και κατά συνέπεια ενδιαφέρονται για την ασφάλιση του κτιρίου μόνο), είτε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές που δεν ενδιαφέρονται για την κάλυψη τουκινδύνου της κλοπής.
  • Πλήρης : Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που διαμένουν στην κατοικία τους (κάλυψη κτιρίου και περιεχομένου) ή ενοικιαστές (κάλυψη μόνο περιεχομένου) που ενδιαφέρονται να προστατεύσουν την περιουσία τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.
  • Συμφωνημένες Αξίες : Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους όσους έχουν αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας και ενδιαφέρονται να καλύψουν το περιεχόμενο της κατοικίας τους με σαφήνεια, ακρίβεια και σε αξίες που θα έχουν προ-συμφωνηθεί, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο αποζημίωσης και τον κίνδυνο της υπο-ασφάλισης ή υπερασφάλισης.

 

 

 

Κλάδος Περιουσίας

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Προσθέτοντας όποιες από τις παρακάτω καλύψεις επιθυμείτε:

 • Αλλοίωση εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Απώλεια ενοικίων συνεπεία ασφαλιζομένου κινδύνου
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων ή/και ιδιοκτήτη από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετό)
 • Διάρρηξη/διαρροή σωληνώσεων (ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού, αποχέτευσης)
 • Έξοδα δημοσίων αρχών, αποκατάστασης στοιχείων/αρχείων, επαγγελματιών
 • Έξοδα μεταστέγασης ή/και φύλαξης
 • Έξοδα πυρόσβεσης/κατάσβεσης
 • Κλοπή, ζημίες από κλοπή, διάρρηξη χρηματοκιβωτίου, ληστεία ταμείου (hold up)
 • Ζημιές σε εξωτερικές πινακίδες
 • Θραύση υαλοπινάκων
 • Καθίζηση/κατολίσθηση
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες, πολιτικές ταραχές, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Καπνός
 • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Μηχανικές βλάβες
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Σεισμός και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 • Υπερηχητικό κύμα
 
δημιουργείτε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο στα μέτρα σας, που ανταποκρίνεται καλύτερα (ή καταλληλότερα) στις ανάγκες τις επιχείρησής σας.

 

 

Ασφάλεια Σκάφους

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η σωστή και πλήρης προστασία του σκάφους σας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών αναψυχής, καλύπτοντας από τις βασικότερες (και υποχρεωτικές) έως τις πλέον σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες.


Το Πρόγραμμα «Ασφάλεια Σκάφους» είναι ένα πλήρες πακέτο καλύψεων το οποίο σας εξασφαλίζει από τους κινδύνους που απειλούν τόσο το ίδιο το σκάφος σας όσο και εσάς ως ιδιοκτήτη.

 • Εξειδικεύεται αποκλειστικά σε σκάφη προσωπικής αναψυχής (ταχύπλοα φουσκωτά και πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά και μικρά cruisers), με ασφαλιζόμενη αξία μέχρι €300.000.
 • Δεν καλύπτονται επαγγελματικά και ενοικιαζόμενα σκάφη, με ή χωρίς πλήρωμα.
 • Σκάφη ηλικίας μεγαλύτερης των 10 ετών δεν μπορούν να καλυφθούν για ίδιες ζημίες.

Απευθύνεται σε:

Ιδιώτες που επιθυμούν να ασφαλίσουν το σκάφος τους

Καλύψεις

 • 1. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων   

  Σύμφωνα με το νόμο 2743/99, καλύπτονται:

  • Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ή/και Θάνατο επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 300.000
  • Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 150.000
  • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης - καλύπτεται αποκλειστικά η δαπάνη απορρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 90.000.

 

 

 

 

 

Σχέση Εμπιστοσύνης

Η πολυετής εμπειρία μας στον Ασφαλιστικό κλάδο είναι η καλύτερη εγγύηση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.

Η προσήλωση στις ανάγκες του Πελάτη και η μελέτη της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά εξασφαλίζει την καλύτερη σχέση κόστους - καλύψεων στα Συμβόλαια μας.

Η συνεχής άνοδος της παραγωγής του γραφείου μας είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η εταιρία μας είναι η σωτή επιλογή. Ζητήστε μας προσφορά.

Η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών ανταμοίβεται με την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι Πελάτες μας.

Ο στόχος του Γραφείου μας να γίνει το μεγαλύτερο Ασφαλιστικό γραφείο στην ευρύτερη περιοχή της Δωδεκανήσου. Ο στόχος επιτυγχάνεται σταδιακά

Ελάτε να σας ενημερώσουμε πως μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα δημιουργώντας ένα ασφαλιστικό πακέτο, βασισμένο στις δικές σας ανάγκες & επιθυμίες